28 maj 2012

Fler cykelturer viktigare än cykelhjälm #KlimatVardag

En av lärdomarna från lördagens föreläsningar kom från en representant från Region Skåne. Han pratade om vikten av att välja cykeln framför bilen vid korta sträckor under 5 km, både ur klimat- och olyckssynpunkt, och visade olycksstatistik för biltrafiken. Han sa något som jag fastnade för:

Det är betydligt viktigare, sett till antalet olyckor, att cykla mer (och ställa bilen) än att börja använda cykelhjälm.

Antalet olyckor skulle minska betydligt mycket mer om fler valde att cykla, än om hjälmlösa skulle förse sig med hjälm.

Hjälmivrare har självklart ett gott syfte, ingen skugga över dem, men detta var en ny vinkel för mig.

Inga kommentarer: